Curriculum & College Prep

The Northwest School เสนอหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่ไม่เหมือนใคร ประกอบด้วยหลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์ แบบรวม คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ภาพ และศิลปะการแสดง รวมถึงการแข่งขันกีฬา

หลักสูตรไฮสคูล (เกรด 9-12)

Intl Humanities

หลักสูตรมนุษยศาสตร์นำเอาวิชาประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ศิลปะ และวรรณกรรม
รวมไว้ด้วยกันในหลักสูตรสามปีหน่วยกิจแบบคูณสอง โดยจะมีการเรียน 9 ครั้งต่อสัปดาห์ มีการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มย่อย และการแนะนำการเขียนกับนักเรียนสามถึงสี่คน

Intl Math

สเปกตรัมที่กว้างของชั้นเรียนคณิตศาสตร์มีหลักสูตร พีชคณิต I และ II เรขาคณิต พรี-แคลคูลัส การวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ แคลคูลัส สถิติ และแคลคูลัสขั้นสูง นักเรียนสามารถเลือกสอบ AP แคลคูลัสเพื่อเก็บหน่วยกิตของ
มหาวิทยาลัยได้ นักเรียนที่เก่งๆ ส่วนใหญ่จะได้รับเชิญให้สอบ American Invitation Mathematics Examination

Intl Science

โปรแกรมวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยหลักสูตร วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวะ เคมี ชีวะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เคมีขั้นสูง และฟิสิกส์ มีโอกาสในการวิจัยด้านชีวะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเคมี

Intl Arts

โปรแกรมศิลปะมี 57 หลักสูตร สอนโดยศิลปินมืออาชีพในสาขา การเต้น ดนตรี การแสดงละคร และศิลปะภาพ ชั้นเรียนศิลปะนักเรียนใช้เวลาเรียน 2 ปี

Intl Sports

โรงเรียนมีทีมกีฬาถึง 30 ทีม ทั้งทีมบาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล การแข่งขันวิบาก กรีฑา และจานร่อน และโรงเรียนยังสนับสนุนนักกีฬาความสามารถสูงนอกเขตและทีมระดับภูมิภาค สำหรับกีฬากอล์ฟ พายเรือ และคายัค

หลักสูตรไฮสคูลสำหรับนักเรียนนานาชาติ

นักเรียนนานาชาติที่ผ่านเกณฑ์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสามารถเข้าชั้นเรียนปกติโดยไม่ต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือ ESL

สำหรับนักเรียนต่างชาติ ทึ่ต้องลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สามารถทยอยลงเรียนวิชาเพื่อเรียนร่วมกับนักเรียนอเมริกันได้ในแต่ละปี การเรียนในชั้นเกรด 9 นักเรียนจะได้เรียนสี่วิชา (มนุษยศาสตร์ แกรมม่าขั้นต้น และการละครเพื่อการสื่อสาร) ร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และเรียนคณิตศาสตร์ พละ และศิลปะร่วมกับนักเรียนอเมริกัน การเรียนในชั้นเกรด 10 และ 11 นักเรียนจะลงเรียนสองวิชาพร้อมกับการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (มนุษยศาสตร์และภาษาอังกฤษ) และเรียนวิชาอื่นๆ ร่วมกับนักเรียนอเมริกัน การเรียนในชั้นเกรด 12 นักเรียนต่างชาติทุกคนจะเรียนตามหลักสูตรเกรด 12 อย่างสมบูรณ์ ร่วมกับนักเรียนอเมริกัน นอกจากนี้ พวกเขาจะได้เรียนการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย

การแนะแนวและสมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

หน่วยงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของโรงเรียนจะทำงานร่วมกับนักเรียนปีสุดท้ายและก่อนปีสุดท้าย ในการค้นหามหาวิทยาลัยและขั้นตอนการสมัคร การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจะเริ่มขึ้นเมื่อนักเรียนอยู่ชั้นจูเนียร์ (ก่อนปีสุดท้าย) โดยมีการแนะแนวรายบุคคลเพื่อเฟ้นหามหาวิทยาลัยและสร้างลิสต์รายชื่อมหาวิทยาลัย เมื่อถึงปีสุดท้าย นักเรียนจะร่วมกับหน่วยงานแนะแนวเพื่อสรุปแผนการสมัครและดำเนินการสมัครเข้าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

นักเรียนที่จบจาก The Northwest School ล้วนแล้วแต่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและ ต่างประเทศได้ ทุกๆ ปีจะมีตัวแทนจากมากกว่า 100 วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจากทั่วสหรัฐอเมริกามาเยี่ยมชม โรงเรียนและรับนักเรียนของ NWS นักเรียนของ NWS ทุกคนเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ในปี 2015 มีคะแนน 50% SAT กลางอยู่ที่ 1760-2050 คะแนน คุณสามารถดูรายชื่อของมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนซึ่งจบจาก NWS ศึกษาอยู่ได้ที่นี่: