Curriculum and College Prep

Trường The Northwest School có một chương trình học liên ngành độc đáo, bao gồm chương trình kết hợp nhân văn, toán học ứng dụng, khoa học, ngôn ngữ, học hỏi về trình diễn nghệ thuật và mỹ thuật, và thi thể thao.

Học Trình Trung Học Cấp Ba (lớp 9-12)

Intl Humanities

Chương trình nhân văn kết hợp cuộc nghiên cứu về Lịch Sử, Anh Văn, Triết Học, Văn Học Nghệ Thuật, và Văn Chương vào một khóa học ba năm kết hợp tín chỉ kép (double-credit). Các lớp sẽ học mỗi tuần chín lần theo các hình thức giảng bài, thảo luận nhóm nhỏ, và dạy kèm môn viết văn cho ba đến bốn học sinh.

Intl Math

Một loạt đa dạng các lớp học Toán bao gồm các khóa học về Đại Số I và II, Hình Học, Toán Sơ Cấp, Phân Tích Toán Học, Tích Phân Vi Phân, Thống Kê, và Tích Phân Vi Phân Bậc Cao. Học sinh có thể chọn tham gia kỳ thi Tích Phân Vi Phân AP để được nhận tín chỉ đại học. Các học sinh bậc cao nhất sẽ được mời tham dự Kỳ Thi Toán Học Hoa Kỳ.

Intl Science

Chương trình Khoa Học gồm có các khóa học về Khoa Học Vật Lý, Sinh Học, Hóa Học, Sinh Vật Học Động Vật Linh Trưởng, Hóa Học Bậc Cao, và Vật Lý. Cơ hội về nghiên cứu thực địa trong Sinh Vật Học Động Vật Linh Trưởng và Hóa Học cũng được bao gồm.

Intl Arts

Chương trình nghệ thuật có 57 khóa học được giảng dạy bởi các nghệ thuật gia chuyên nghiệp trong môn Khiêu Vũ, Âm Nhạc, Sân Khấu, và Mỹ Thuật. Học sinh các lớp nghệ thuật học trong 2 năm.

Intl Sports

Trường có 30 đội chia thành đội Bóng Rổ, Bóng Đá, Bóng Chuyền, Việt Dã, Điền Kinh, và Ném Đĩa. Trường còn ủng hộ những vận động viên có tính ganh đua cao trong các đội của vùng hoặc thành phố trong những môn thể thao như đánh gôn, chèo thuyền, và chèo kayak.

Học Trình Trung Học cho Học Sinh Quốc Tế

Những học sinh quốc tế nào đáp ứng đủ điều kiện về trình độ Anh Văn có thể học các lớp thông thường không cần học ESL.

Những học sinh quốc tế nào cần học ESL được học từ từ thêm nhiều khóa học chung với những học sinh Mỹ mỗi năm. Trong lớp 9, học sinh học bốn môn (Nhân Văn, Văn Phạm Vỡ Lòng, và Sân Khấu là Giao Tiếp) có học ESL, và học chung môn toán, Thể Dục Thể Thao và nghệ thuật với những học sinh Mỹ. Trong lớp 10 và 11, học sinh học hai lớp có ESL (Nhân Văn và Anh Văn) và học tất cả các lớp khác với học sinh Mỹ. Trong lớp 12, tất cả các học sinh quốc tế học trọn học trình của lớp 12. Ngoài ra, các em học lớp Luận Văn Anh Ngữ Bậc Cao để củng cố khả năng Anh Văn của các em.

Cố Vấn Vào Đại Học và Trúng Tuyển Vào Trường Đại Học

Phòng Cố Vấn Đại Học của trường làm việc với các học sinh năm thứ nhất và năm cuối để tìm kiếm và nộp đơn ghi danh xin vào đại học. Việc cố vấn vào đại học bắt đầu trong năm đầu của học sinh với các buổi họp cá nhân để tìm kiếm trường đại học và lập một danh sách trường đại học. Trong năm cuối của học sinh, các em sẽ cùng cộng tác với Phòng Cố Vấn để hoàn tất những dự định về nộp đơn và tiến hành việc nộp đơn vào các trường đại học (college) và viện đại học (university).

Những học sinh tốt nghiệp từ trường The Northwest School theo học tại một số trường đại học hàng đầu ở trong và ngoài nước. Mỗi năm có các đại diện từ hơn 100 trường đại học và viện đại học ở khắp Hoa Kỳ đến thăm trường để tuyển sinh các học sinh của NWS. Tất cả các học sinh của NWS đều được nhận vào các trường đại học và viện đại học. Điểm SAT giữa 50% của khóa tốt nghiệp 2015 là 1760-2050. Trọn danh sách các trường học có học sinh tốt nghiệp từ NWS có thể tìm thấy tại đây: